Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DESCUBRINDO AO COLÓN GALEGO A TRAVESO DA RÍA DE PONTEVEDRA

O proxecto consiste na grabación dun documental que recolla a vinculación da figura de Cristobal Colón coa Ría de Pontevedra.

A figura do navegante Cristobal Colón a nivel internacional fai que este documental supoña unha aposta pola conservación do patrimonio material e inmaterial dentro da tradición pesqueira tan presente na ria de Pontevedra. Gracias a posta en marcha deste proxecto conseguirase un aumento polo interese do mundo mariñeiro, a conservación do patrimonio e do medio mariño e as actividades que desenvolven os profesio-nais do sector do mar. Polo tanto, representa unha alta relevancia para a zona pesqueira na que contribuirá á promoción do patrimonio cultural marítimo – pesqueiro a partir da dixitalización dos coñecementos das historias do mar e a comunicación sobre o patrimonio costeiro mediante o uso das novas tecnoloxías.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP 6 - 158
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CONCELLO DE PONTEVEDRA
Datos de interese: 
www.pontevedra.gal
Perfil empresarial: 
Público. Concello (entidade local).
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ao abeiro das EDLP, no marco do FEMP 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019.
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
18/08/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
4
Anualidades: 
1 (2020)
Data fin de execución: 
-
Ámbito de aplicación: 

Pontevedra – Ría de Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
17.787,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
17.787,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
14.229,60 €
% Subvención: 
-
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
12.095,16 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
2.134,44 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral deste proxecto é a realización dun documental de posta en valor da cultura material e inmaterial na contorna da Ría de Pontevedra expli-cando a Teoría da orixe galega de Cristobal Colón a traveso da toponimia da Ria de Pontevedra (Illa de Tambo,Illa de Ons, Illa dos Ratos, Punta Moa, etc, Así como de documentación e testimonios de histo-riadores e persoeiros vinculados a Ría de Ponteve-dra e o seu Patrimonio. Dito documental quere por en valor o patrimonio material, dando a coñecer di-tos lugares de forma visual e a transmisión dos coñecementos vinculados a dito patrimonio como un legado vinculados a teoría do Colón Galego. Ademais do dito anteriormente, o documental e as súas imaxes emblemáticas e innovadoras promocio-narán a contorna da ría como destino turístico, dende unha nova perspectiva vinculada a orixe de Colón e tamén axudarán na concienciación ambien-tal da poboación para a conservación do patrimonio da ria de Pontevedra.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O resultado principal do proxecto será a recompila-ción do patrimonio marítimo vinculado a teoría da Orixe de Cristobal Colón Galego. A proxección do documental en diferentes platafor-mas e actos (plataformas online como Vimeo, Youtube, presentación en festivais internacionais, televisión...), promocionará a ría de Pontevedra como destino turístico.

O proxecto permitirá a transferencia do coñece-mento de dita teoría e mostrará o patrimonio natural a través dun documental que lle permite ao Concello de Pontevedra vincular a sua ria a figura do nave-gante mais importante da Historia Cristóbal Colón.

Isto se conseguirá a través dos seguintes resultados tanxibles:

  • Documental sobre a pesca na ría de Pontevedra.
  • Elaboración dunha páxina web e actividades de promoción do documental. 
Principais actividades do proxecto: 

O proxecto ten unha duración de 2 meses divididos en tres partes: Preprodución, gravación e postprodución.

1. Prepoducción se realizarán traballos de recompilación de información, localizacións, produción e elaboración do Guión.

2. Gravación se realizarán os traballos propios da gravación das entrevistas e imaxes de recurso do Documental.

3. Postprodución: se fará un traballo de Edición das imaxes e se fará unha Postprodución das mesmas incluído o son. Autoría, deseño e copias de DVDs. Elaboración da Páxina web e promoción do Documental.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

O proxecto posee un alto grao de contribución co FEMP, xa que está orientado a posta en valor do pa-trimonio material e inmaterial, natural e paisaxis-tico,da Ría de Pontevedra. Dado que o obxectivo xeral do proxecto é a transfe-rencia e a posta en valor do patrimonio (material e inmaterial) da ría de Pontevedra, o grao de contribu-ción cos obxectivos do FEMP e o encaixe coa EDLP do GALP ría de Pontevedra é alto.

Obxectivo específico da EDLP: 

Promoción da cultura e tradición da pesca na Ría de Pontevedra. 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)