Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ADXUDICACIÓN DA CONTRATACION DO SERVIZO DE PERITO INFORMÁTICO

Publicacion: 
15/11/2023

RESOLUCION ADXUDICACION XUNTA DIRECTIVA  

PROCEDEMENTO DE CONTRATACION: “SERVIZO PERICIAL PARA AVALIACIÓN ECONÓMICA E TÉCNICA DOS PROXECTOS TECNOLÓXICOS OU INFORMÁTICOS CON CUSTE SUPERIOR A 10.000 € E AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE ACCESIBILIDADE  E REVISIÓN DA EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS AO ABEIRO DA EDLP 2021-2027 COFINANCIADO NUN 70% POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA) EN NUN 30% POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA. 

(Expediente 2023/007-P2 ) 

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN