Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adxudicación da contratación dunha asistencia técnica co obxecto da realización do curso de formación de "Confección e mantemento de artes e aparellos"

Resolución da xunta directiva para a adxudicación da contratación dunha asistencia técnica co obxecto da realización do curso de formación de "Confección e mantemento de artes e aparellos".

Resolución