Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación dunha asistencia técnica para a elaboración da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo

Publicación das prescricións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica para a elaboración da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do Galp Costa Sostible a executar no período de programación do FEMPA (2021-2027).

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS