Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plan de sinalización informativa do patrimonio no itinerario Xacobeo

O proxecto consiste na elaboración dun planeamento para a complementación e mellora da sinalización do itinerario cultural vencellado a Santiago de Compostela da Ría Muros-Noia. O proxecto tamén contempla a produción e colocación dos sinais, algunhas inclusivas tendo un acceso dixital a través dos códigos QR ou NFC.

Datos xerais
Acrónimo: 
INFO XACOBEO
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Asociación Rural de Desenvolvemento Ría Muros-Noia
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Asociación sen ánimo de lucro
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dese
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
02/12/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2021-2022
Data fin de execución: 
30/09/2022
Ámbito de aplicación: 

Ría Muros-Noia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
8.800,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
8.800,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
6.054,40 €
% Subvención: 
68,6
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
5.146,24 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
908,16 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Diversificación turística mediante o reforzo do principal produto turístico común ao xeodestino distinto ao turismo de praia e costa mediante a redacción e execución dun plan de sinalización informativa do patrimonio no itinerario xacobeo da Ría Muros-Noia.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Plan de sinalización:

Un documento que defina unha intervención de sinalización homoxénea no territorio que inclúan:

-Identificación das deficiencias na sinalización do patrimonio cultural e natural de interese turístico vinculado ao itinerario cultural a Santiago de Compostela da Ría Muros-Noia e proposta de puntos de sinalización.

-Redacción dos contidos e deseños dos sinais.

Dotación de sinais informativos:

Dotación dun mínimo de 15 sinais indicativos vinculados ao itinerario xacobeo.

Principais actividades do proxecto: 

a) Proxecto de sinalización.

Fase de planeamento necesaria para definir un modelo de actuación responsable, que teña en conta a sinalización xa existente e as necesidades, a favor dunha intervención axustada e eficiente. Ademais, o proxecto homoxeneizará formatos e terá en conta a contorna dos recursos a sinalizar.

Este proxecrto proporá fitos a sinalizar, localizacións, formatos de sinais, contidos e deseño gráfico.

b) Produción e colocación dos sinais.

Produción dos sinais atendendo ás precricións do proxecto en canto a formato e deseño.

Colocación dos sinais.

c) Sinais inclusivos.

Os sinais con descrición temática deberán incluír acceso dixital (QR ou NFC) a audioguías co mesmo contido que os textos, para persoas con dificultades visuais.

Estas audioguías deben aloxarse na web do destino, o que enriquecerá os contidos accesibles destas.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo Estratéxico 2: Diversificación Económica

Obxectivo específico da EDLP: 

2.1.2. Planificación turística integrada

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)