Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva de concesión de axudas do GALP Costa Sostible convocatoria de agosto

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data de 6 de outubro de 2020 para elaborar a proposta de resolución provisional, elévase á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da segunda convocatoria de axudas do ano 2021.

PROPOSTA DE RESOLUCION DEFINITIVA

FICHAS DE AVALIACION

 

A presente proposta de resolución definitiva publicada no taboeiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.