Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de Resolución Provisional da Xunta Directiva do GALP Costa Sostible para proxectos produtivos e non produtivos da convocatoria 2019

A Xunta Directiva do GALP Costa Sostible en reunión celebrada o 3 de abril de 2019, seleccinou provisionalmente os proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e baseándose na Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras pra a concesión de axudas para proxectos as ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e da Pesca 2014-*2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019.

Nos seguintes enlaces poderanse consultar as resolucións provisionais:

/sites/default/files/certificado_x.d._provisional_convocatoria_marzo_2019_0.pdf

/sites/default/files/proposta_de_resolucion_provisional_equipo_tecnico_galp_0.pdf

/sites/default/files/actas_evaluacion_proxectos_non_produtivos_1.pdf

/sites/default/files/actas_evaluacion_proxectos_produtivos.pdf

 

 

 

 

Esta proposta de resolución provisional da xunta directiva para proxectos produtivos e non produtivos da convocatoria de marzo 2019, tamén se atopa publicada no taboleiro de anuncios das oficinas do GALP Costa Sostible, non creando ningún dereito a favor do solicitante proposto.

 

Outórgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.