Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio de contratación para a realización do Programa "Xogando na Auga 2019 "

Anuncio de contratación de Asistencia Técnica para a realización do programa escolar "Xogando na Auga 2019" nos centros de primaria, secundaria e bacharelato da zona de Ortegal.

A información sobre os requisitos e prescripcións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Anuncio de contratación:/sites/default/files/xogando_na_auga_anuncio_contratacion_web.pdf

Especificacións técnicas:/sites/default/files/xogando_na_auga_especificacions_tecnicas_web_0.pdf

Anexo III :/sites/default/files/xogando_na_auga_anexo_iii_web.pdf