Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Encontro territorial do Proxecto Tanza en Burela.

O próximo xoves, 6 de agosto, terá lugar un encontro de dinamización de proxectos entre as entidades de inclusión social e o sector pesqueiro, no marco do proxecto Tanza.

Proxecto impulado por varios GALPs de Galicia que ten por obxectivo promover o emprego a través de iniciativas de colaboración entre entidades de inclusión social e o sector pesqueiro, aproveitando as potencialidades do territorio e os recursos locais xerando un modelo de economía circular.

#TiraDoFío #MariñaInclusiva