Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva do GALP A Mariña-Ortegal da 2ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria de 2019

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, en xuntanza celebrada o día 26 de setembro de 2019, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou que esta proposta provisional pase a ser definitiva, quedando tal e como se pode ver no documento adxunto:

https://www.dropbox.com/sh/gbnoxepynim3v2t/AAAbFbiDIICejOJ9hdEbil-Ha?dl=0

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea dereito a favor dos solicitantes propostos.