Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminario Estado da arte sobre plásticos biodegradables (BIOCOM). Reciclado E valorización de residuos de EPS procedentes do sector pesqueiro.

O venres 18OCT. o Centro Tecnológico del Mar-CETMAR organizou o seminario "Estado del arte sobre plásticos biodegradables (BIOCOM). Reciclado y valorización de residuos de EPS procedentes del sector pesquero", o cal asistiu a Xerente do GALP A Mariña-Ortegal.

Nel cubríronse aspectos relativos á nova lexislación que afecta aos plásticos, así como a unha descripción detallada do estado da arte no que a plásticos biodegradables e biocompostables se refiere. Por outro lado, a modo de mostra do que se está facendo no terreo da investigación e innovación, expuxerónse os obxectivos dos proxectos europeos que buscan, por distintos camiños, solucións á problematica do reciclado e valorizacións do EPS.