Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LICITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PROMOCIÓN DE WWW.PESCADOARTESANAL.COM

CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DA PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN PESCADOARTESANAL.COM AO ABEIRO DO PLAN ESTRATEXICO ZONAL (PEZ) DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA Nº 6 RÍA DE PONTEVEDRA.

OBXECTO: Asistencia técnica para a promoción e dinamización da plataforma de comercialización conxunta pescadoartesanal.com

IMPORTE DO CONTRATO: 24.688 €, IVE INCLUÍDO.

AS CONDICIÓNS e PREGOS: As bases de contratación estarán dispostas na páxina web www.accioncosteira.es.

LUGAR, FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN: No Rexistro
do Concello de Marín. Avda de Ourense s. n. Marín ou no do GAC Ría de
Pontevedra. O prazo de presentación de solicitudes será de VINTE días a contar
dende a publicación deste anuncio (ata as 14:00 horas, 13:00 no caso de
coincidir en sábado).

O Presidente do GAC Ría de Pontevedra: José A. Gómez Castro