Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

FRIGO MAR DA POBRA, PRODUTOS CONXELADOS ARTESANAIS E SOSTIBLES

O proxecto vai a consistir na posta en marcha dunha empresa adicada ao procesamento, transformación e comercialización de produtos

conxelados procedentes da pesca e acuicultura artesanal galega, principalmente da Ría de Arousa, destacando de xeito capital os seguintes aspectos do proxecto, como son a sustentabilidade do produto comercializado, sustentabilidade enerxética e produtiva e sustentabilidade no envasado do produto.

En definitiva, Frigoríficos Mar da Pobra presenta un proxecto que empregará produtos procedente da pesca artesanal, co valor engadido que isto supón, realizará procesos de transformación 100% naturais sen emprego de conservantes, glaseos ou outros aditivos, basearase en fontes de enerxía renovable, xa que se empregará enerxía fotovoltaica e implantará, como un dos pilares fundamentais do proxecto, o concepto “libre de plástico” en toda a cadea de valor.

Datos xerais
Acrónimo: 
FRIGO MAR DA POBRA
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA, S.L
Datos de interese: 
https://mardapobra.es/
Perfil empresarial: 
ENTIDADE PRIVADA / EMPRESARIO INDIVIDUAL
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 bases reguladoras concesión axudas proxectos FEMP 2014-2020
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
13/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
6
Anualidades: 
2021
Data fin de execución: 
18/10/2021
Ámbito de aplicación: 

O proxecto levarase a cabo no Concello de Rianxo.

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
415764.67
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
403301,38
Total axuda pública aprobada (€): 
176957,87
% Subvención: 
43,8
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
150414.19
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
26543,68
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
4
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Posta en marcha dun proxecto de valorización das materias primas do mar procedentes da pesca artesanal galega, mediante a transformación en produtos ultraconxelados, nun marco de desenvolvemento industrial sustentable e de economía circular.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Posta en marcha dun proxecto empresarial adicado á comercialización de produtos conxelados procedentes da pesca artesanal, 100% naturais e cuxa produción ten un baixo impacto medioambiental.

- Adquisición das materias primas nas lonxas de Ribeira, Rianxo e Cambados, favorecendo a dinamización do sector pesqueiro local.

- Creación de 5 postos de traballo, 3 a xornada completa e 2 a media xornada, incluíndo ao promotor do proxecto, menor de 40 anos e con vínculo directo ao sector do mar. Ditos postos serán desenvolvidos por persoas desempregadas da comarca do Barbanza.

- Instalación dun sistema de enerxía solar e proceso produtivo xerador de 0% plásticos.

 
Principais actividades do proxecto: 

Para desenvolver o obxecto da empresa Frigoríficos Mar da Pobra S.L., a empresa conta cunha parcela arrendada no Polígono Industrial de Rianxo (Concello de Rianxo) de 1.125 m2, onde realizará o investimento necesario co fin de dispoñer das instalacións necesarias para poder realizar o proceso produtivo, as cales estarán compostas de:

- Nave de 586,48 m2 construídos nunha única planta: albergará cámaras de frío e refrixeración, túnel de conxelación, zona de procesado, zona de envasado e expedición, almacén, oficinas e vestiarios.

- Instalación fotovoltaica na cuberta da nave.

- Zona de acceso para vehículos de transporte e zona de carga/descarga (camións, furgonetas, etc.)

- Zona de aparcamento.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

- OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico 1.1: Conseguir a cooperación entre entidades do sector para mellorar a valorización dos recursos pesqueiros a través da promoción comercial e a aposta pola súa calidade diferencial.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)