Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mellora das deficiencias na fase de extracción dos produtos pesqueiros na cofradía de Cabo de Cruz

A Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz presenta este proxecto dentro do cal se incluirían unha serie de accións difixidas principalmente á mellorar a fase de extracción dos recursos mariños dos que vive o sector pesqueiro desta zona. As tarefas de extracción mencionadas estaría incluídas na fase inicial dentro do proceso de comercialización dos moluscos bivalvos que sería a actividade principal desenrolada polos socios desta entidade, que se dedican tanto ao marisqueo a pé como ó marisqueo a flote.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Cofradía de Cabo de Cruz
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP)
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
03/11/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
6
Anualidades: 
1
Data fin de execución: 
30/12/2016
Ámbito de aplicación: 

Boiro

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
71607,12
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
59179,54
Total axuda pública aprobada (€): 
59179,54
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
50302,61
FEMP (%): 
85
CA (€): 
8876,93
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Aumento do valor, creación de emprego, atracción de mozas e promoción da innovación en todas as fases da cadea de subministración dos produtos da pesca e da acuicultura.

Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas pesquiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Reforzo do posicionamento da economía pesqueira da zona mediante a mellora da fase de extracción dos moluscos bivalvos incluídos nas autorizacións marisqueiras da confraría.

Principais actividades do proxecto: 

- Mellora da delimitación dos bancos marisquiros incluídos dentro das autorizacións administrativas da entidade, isto levaríase a cabo mediante a adquisición dun balizado correcto que sirva para poder delimitar os sectores de extracción intermareais e submareais.

- Adquisición de equipos para poder levar a cabo correctamente as actividades de control dos bancos marisquiros da entidade.

- Adquisición de equipos e infraestructuras para a lancha proiedade da confraría que servirán para levar a cabo correctamente as accións que se desenrolan coa lancha e así poder mellorar tanto a seguridade comas as condicións de traballo na mesma.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

A finalidade deste proxecto será dotar a entidade de medios que sirvan para mellorar a fase de extracción dos productos pequeiros da zona, que neste caso sería os moluscos bivalvos inclídos nas autorizacións da entidade, dentro desta fase de extracción na nosa entidade encontrámonos cunha serie de necesidades concretas como sería infraestructuras para mellorar os puntos de control situados na zona de extracción do marisqueo tanto a pé como a flote, mellora do balizamento dos bancos marisqueiros e adquisición de equipos para a lancha propiedade da Confraría.

 

Obxectivo específico da EDLP: 

Aumentar o emprego e a cohesión territorial. Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)