Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

RESULTADOS DEFINITIVOS DA 1º FASE DA SELECCIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A NO GALP RÍA DE AROUSA. POSTO ADMINISTRATIVO

 

A lista que se presenta, é a lista definitiva una vez rematado o prazo de 48 horas, tal e como figura no punto 6.2.D.3 das bases de selección realizase a publicación do resultado da 1º fase do concurso indicando detalladamente para cada un dos aspirantes admitidos a puntuación obtida nos apartados de valoración de experiencia profesional de formación continua e examen tipo test, establecendo a orde da puntuación acadada. Pódese consultar no seguinte enlace: https://galp.xunta.gal/sites/default/files/resultado_1afase_administrati...