Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ampliación de instalacións e desenvolvemento do produto

Trátase da apertura  dun centro de traballo da emprea Fresco y del Mar no porto de Muros para mellorar a loxística da súa xestión, incorporarán equipamento e melloras na páxina web que lle permita un mellor rastreo das vendas e incluirán o desenvolvemento dun novo produto baseado en afumados que lle permite chegar a países europeos

Datos xerais
Acrónimo: 
NOVODYDM
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Fair Fishery From Galicia, SL
Datos de interese: 
frescoydelmar@frescoydelmar.com
Perfil empresarial: 
Empresa privada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio pola que se es establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
10/04/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
4
Anualidades: 
2017
Data fin de execución: 
30/09/2017
Ámbito de aplicación: 

Concello de Muros

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
49.442,27 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
36.292,27 €
Total axuda pública aprobada (€): 
24.025,48 €
% Subvención: 
66,2
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
18.019,11 €
FEMP (%): 
75
CA (€): 
6.006,37 €
CA (%): 
25
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
2
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo do proxecto é dotar á web de Fresco y del Mar dunha serie de capacidades que facilite a xestión da web e as operacións da pescadería online. Tamén dispor dunhas instalacións renovadas para o procesado do peixe e marisco que comercializa Fresco y del Mar, así como desenvolver novos produtos transformados de peixe e marisco procedente da Ría Muros-Noia, da Costa da Morte e que foi capturado mediante a pesca artesanal e sostible.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Mediante as melloras na web conseguirase una maior eficiencia nos recursos destinados á xestión da web, unha maior satisfación do cliente e unha mellora nas xestións das operacións. Tamén se incluirán na web información sobre as ventaxas para o consumidor dos peixes e mariscos capturados mediante pesca artesanal e se comunicarán o valores que a pesca artesanal supón.

Coas melloras das instalacións, Fresco y del Mar terá unhas instalacións mais acordes coa actividade que realiza, e aptas para o incremento das vendas que se produciu nos últimos meses.

Fresco y del Mar desexa desenvolver e lanzar novos produtos ao mercado, sendo todos eles preparadados de peixe e marisco procedentes da ría de Muros-Noia, da Costa da Morte, e que fora capturado mediante a pesca artesanal e sostible.

Cos novos produtos a desenvolver, Fresco y del Mar poderá comercializalos noutros países da UE, de onde tivemos moitas peticións de oferta pero que é moi difícil de atender, debido ao prazo tan curto no que o produto debe ser consumido.

Principais actividades do proxecto: 

-Implementación dunha serie de melloras na páxina web orientadas a mellora da xestión da mesma, así  como a operativa da xestión de pedidos que son enviados aos clientes.

-Obras de mellora no local de Fresco y del Mar situado nos locais de Portos de Galicia en Muros, consistente en demolicións de tabiques existentes, novo pavimento, pintura en paredes, instalación eléctrica e fontanería. Adquirirase un novo equipamento, como mesa de traballo de aceiro inoxidable, báscula de pesaxe, envasadora ao baleiro e equipamento informático.

-Desenvolvemento de novos produtos a comercializar a base de peixe e marisco da ría de Muros-Noia e Costa da Morte, capturados mediente pesca artesanal e sostible. Os produtos serán desenvolvidos coa colaboración de cociñeiros, expertos en alimentación e márketing.

-Tamén se realizarán accións de difusión da pesca artesanal, como charlas en colexios, colaboración con diferentes universidades en conferencias e en cursos que fomenten a pesca artesanal. Participar en iniciativas como Restauramar, para impulsar un selo de calidade entre restaurantes que utilicen os peixes e mariscos procedentes da pesca artesanal.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1.Sector Pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.2.2 Portais web de comercialización de produtos da pesca artesanal local

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)