Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ADXUDICACION DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACION DA REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCIEIRA DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

Publicacion: 
23/02/2024

 ADXUDICACIÓN DO SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCIEIRA DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DAS ORDES DE CONVOCATORIA PUBLICADAS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP), NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA E DE ACUICULTURA 2021-2027.

EXPEDIENTE: GALP1-F-006/2024