Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio de contratación asistencia técnica "GOBERMAR. Impulso a Gobernanza do Sector Pesqueiro na Mariña-Ortegal"

Anuncio de contratación dunha asistencia técnica para a realización da actividade de animación "GOBERMAR. Impulso da Gobernanza do Sector Pesqueiro na Mariña-Ortegal", dirixida ás entidades do ámbito pesqueiro do territoiro da Mariña-Ortegal, co fin de reforzar a gobernanza de ditas entidades e mellorar a súa  situación social e económica, potenciando un papel máis activo e dinámico do sector.

A información sobre os requisitos e  prescripcións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Anuncio:/sites/default/files/web_gobermar_anuncio_contratacion.pdf

Prescripcións técnicas:/sites/default/files/web_gobermar_especificacions_tecnicas.pdf

Anexo III:/sites/default/files/web_anexo_iii_gobermar.pdf