Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O antes e o despois: a subasta de Cedeira

Trátase dun proxecto que engloba actividades inherentes á comercialización dos produtos pesqueiros, que se desenvolverá nas instalacións da lonxa das que a Confraría de Pescadores de Cedeira é concesionaria. Son catro actividades complementarias que abarcan dende que o produto entra na lonxa, pasando pola venda, ata a entrega de documentación a mariñeiros, armadores e compradores:

 

-   Instalación e posta en funcionamento dunha cetaria industrial modular

-   Equipamento informático controlador de pesaxe

-   Sistema de subasta

-   Sistema informático para expedición e rexistro de documentación.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Cedeira
Datos de interese: 
http://www.confrariacedeira.es/?lang=GL
Perfil empresarial: 
Organización de Pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2018
Data de aprobación: 
19/07/2018
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
5
Anualidades: 
2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Cedeira (A Coruña)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
65.146,40 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
53.840,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
53.840,00 €
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
45.764,00 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
8.076,00 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
2
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
4
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
 • Mellora da competitividade do sector pesqueiro

 • Creación ou mellora da calidade de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local

 • Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza

 • Fomento da cooperación

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 
 • Acadar un grado óptimo de funcionalidade da Confraría de Cedeira que permita a venda dos crustáceos e peixes aos seus asociados nas condicións hixiénicas e de frescura esixidas pola lexislación vixente, garantindo á súa vez a trazabilidade dos mesmos.

 • Aumentar a competitividade da confraría como suxeito prestador de servizos eficientes: establecemento dun lugar de estabulación de crustáceos, e implantación dun novo sistema de venda e pesaxe.

 • Acadar a adaptación do sector pesqueiro á normativa comunitaria en materia de produción e comercialización de peixe e marisco.

 • Manteranse 2 postos de traballo xa creados

   

Principais actividades do proxecto: 
 • Obras de acondicionamento

 • Instalación de cetaria industrial

 • Instalación de controlador de pesaxe

 • Instalación, configuración, posta en funcionamento e formación a usuarios

 • Kit de subasta

 • Implantación de sistema de expedición e rexistro de documentación

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

 

1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

5. Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.

6. Fomento da cooperación.

Obxectivo específico da EDLP: 

 

Obxectivo 1.1: Consolidar o posicionamento do produto pesqueiro da Mariña-Ortegal.

Obxectivo 2.1: Conseguir un modelo organizativo e innovador de desenvolvemento do sector pesqueiro na Mariña-Ortegal que garanta unha pesca e un aproveitamento sustentable dos recursos mariños.

Obxectivo 5.1: Poñer en práctica mecanismos de participación na xestión e desenvolvemento do programa de axudas.

Obxectivo 6.1: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do territorio do GALP para reforzar a sinerxia e o establecemento de redes, na mellora dos diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)