Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Selección de persoal técnico do GALP A Mariña-Ortegal. Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as.

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Técnico/a do GALP A Mariña-Ortegal, para aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca  (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de participantes", faise pública a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as:

Consultar no seguinte enlace:

/sites/default/files/relacion_definitiva_de_admitidos_e_excluidos__1.pdf

 

Páxinas

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Publicación da Lista e puntuación final provisional.

 
 
 
O proceso selección e contratación de persoal loboral na Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Programa FEMP 2014-2020

 

 


O proceso selección e contratación de persoal loboral na Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Programa FEMP 2014-2020


Seguindo o procedementos das Bases para este proceso selectivo, públicase a puntuación na proba escrita polas persoas presentadas, e ábrese o período de alegacións de dous días hábiles (de luns a venres) a contar dende o día seguinte á data de publicación da presente comunicación.

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Lista e Convocatoria proba escrita

 

Proceso de Selección de persoal administrativo do GALP Golfo Ártabro Sur, públicase lista de admitidos e convocatoria á proba escrita.
Para ver o documento preme aquí

Páxinas