Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Candidatos aos I Premios Economía Azul

Candidatos da Categoría 1.

Apoio á pesca costeira artesanal

illas atlanticas descarpesc xesmar

Proxecto:
Mellora da gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas
Promotor:
Confrarías de Pescadores de Carreira-Aguiño e Ribeira
RÍA DE AROUSA
Confrarías de pescadores de Portonovo e Bueu
RÍA DE PONTEVEDRA
Confraría de pescadores de Cangas
RÍA DE VIGO-A GUARDA

Leer máis

Proxecto:
Descarpesc: caracterización de descartes da pesca artesanal da flota de Bueu
Promotor:
Confraría de pescadores de Bueu
RÍA DE PONTEVEDRA

Leer máis    
Proxecto:
Xesmar
Promotor:
Quality Solutions Innovation
RÍA DE AROUSA

Leer máis

 

Candidatos da Categoría 2.

Creación de emprego

imaxe categoria 2

imaxe emprendemar rosa de los vientos semaforo_II
Proxecto:
Emprendemar: Programa para o fomento do emprendemento, capacitación e innovación en actividadesdiversificadas do sector marítimo pesqueiro
Promotor:
Concello de Cambados
RÍA DE AROUSA

Leer máis
Proxecto:
Nova liña de produtos procedentes da pesca artesanal
Promotor:
Rosa de los Vientos, S.L
RÍA DE PONTEVEDRA

Leer máis
Proxecto:
O semáforo de Fisterra
Promotor:
NCC Galicia, S.L.
SEO DE FISTERRA E RÍA DE MUROS NOIA.
COSTA SOSTIBLE

Leer máis

 

Candidatos da Categoría 3.

Diversificación

categoria 3

nigran mar de sabores lonxanatur cerdeimar
Proxecto:
Nigrán, mar de sabores
Promotor:
Confraría de pescadores de Baiona e Concello de Nigrán
RÍA DE VIGO-A GUARDA

Leer máis
Proxecto:
Lonxanatur
Promotor:
Confraría de pescadores de O Grove
RÍA DE AROUSA

Leer máis
Proxecto:
Turismo industrial na Costa da Morte
Promotor:
Industrias Cerdeimar
COSTA DA MORTE

Leer máis

 

Candidatos da Categoría 4.

Innovación local

categoria 4

vilaboa cemma bombons
Proxecto:
Xestión das algas recollidas nas accións de limpeza e mantemento dos bancos marisqueiros
Promotor:
Confraría de pescadores de Vilaboa e Concello de Vilaboa
RÍA DE VIGO-A GUARDA

Leer máis
Proxecto:
Mellora da rede de varamentos de Galicia
Promotor:
CEMMA (Coordinadora de Estudos de Mamiferos Mariños) e Confraría de pescadores de Baiona
RÍA DE VIGO-A GUARDA

Leer máis
Proxecto:
Bombóns de mar
Promotor:
Mª José Ríos Gomez
A MARIÑA ORTEGAL

Leer máis