Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio de contratación para a realización do Programa "Xogando na Auga 2019 "

Anuncio de contratación de Asistencia Técnica para a realización do programa escolar "Xogando na Auga 2019" nos centros de primaria, secundaria e bacharelato da zona de Ortegal.

A información sobre os requisitos e e prescripcións técnicas, pódese consultar no apartado de licitacións.