Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Centro de Coñecemento en Patrimonio Cultural Pesqueiro

O proxecto contémplase como un conxunto de accións encamiñadas á recuperación e visibilización do patrimonio e cultura mariñeiras. Este proxecto está dividido en catro fases:

Fase I. Realización dun diagnóstico inicial: análise da situación da fundación EXPOMAR, e a elaboración dun informe de diagnose sobre a situación actual de dita entidade.

Fase II. Accións de valorización da cultura e o patrimonio vinculado ao mar.

Fase III. Celebración de eventos de sensibilización da poboación.

Fase IV. Accións de información e comunicación.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Fundación Expomar
Datos de interese: 
https://www.expomar.com/
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o d
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
04/09/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
6
Anualidades: 
2019
Data fin de execución: 
31/10/2019
Ámbito de aplicación: 

Burela (Lugo)
 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
54.450,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
45.000,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
40.500,00 €
% Subvención: 
90
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
34.425,00 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
6.075,00 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
15
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Constituír un centro de coñecemento sobre o patrimonio e a cultura mariñeira, converténdose nun recurso que axude a captar fluxo turístico en épocas de baixa demanda, reducindo a estacionalidade do sector e incrementando as oportunidades de negocio relacionadas co sector pesqueiro e o turismo.
Facer participe á poboación na valorización do seu patrimonio relacionado co mar, no uso responsable do mesmo e nos métodos de promoción e divulgación patrimonial.
Implementar ferramentas que axuden á transmisión de información e coñecemento, achegando aos mozos e mozas da contorna a cultura vencellada ao mar.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Contribuír ao desenvolvemento do sector pesqueiro, e incidir de xeito positivo no desenvolvemento sostible das zonas de pesca, posicionando á Fundación EXPOMAR como un claro referente para o mundo do Mar.
Apoiar na mellora da competitividade nas zonas de pesca e diversificar a oferta existente a través de actividades que poñan en valor e que promovan o coñecemento sobre o sector pesqueiro.
Acadar unha sociedade concienciada cara a cultura e os oficios mariñeiros, con especial fincapé nos mozos e mozas, incidindo polo tanto no relevo xeracional.

Principais actividades do proxecto: 

Contratación dunha Asistencia Técnica para a organización e o desenvolvemento do proxecto.
Actividade 1: Realización dun diagnóstico inicial.
Actividade 2: Accións de valorización da cultura e o patrimonio vinculado ao mar.
Actividade 3: Celebración de eventos de sensibilización da poboación.
Actividade 4: Accións de información e comunicación.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.

Obxectivo específico da EDLP: 

4.1 Aumentar o patrimonio marítimo costeiro recuperado e posto en valor.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)