Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Entre Arcos e Acantilados

Proxecto conxunto promovido polos concellos de Ribadeo, Cedeira e Burela, que pretende iniciar un modelo innovador de desenvolvemento local, potenciando e valorizando o patrimonio natural e cultural destas zonas pesqueiras, especialmente a través da súa xeodiversidade.

Pretende establecer unha estratexia de turismo sostible a través da planificación e posta en valor dos seus recursos e que, partindo da riqueza do seu patrimonio xeolóxico, sirva de protagonista e de eixo condutor, e que coa posta en marcha de iniciativas de xeo conservación, experiencias de xeoturismo e divulgación, sirvan para favorecer a creación de novas alternativas de desenvolvemento socioeconómico e cultural sostible, que xere unha imaxe común e sinerxías a través da colaboración dos tres concellos.

O  proxecto consta de varias fases:

- Xeorutas interpretadas nos tres concellos.

- Creación dunha plataforma turística web e aplicación móbil, que recolla os recursos turísticos integrais dos concellos participantes.

- Accións de formación dirixidas á cidadanía e ao sector turístico de cara a fomentar o turismo de natureza e a innovación.

- Establecemento de programas de formación e educación medioambiental.

- Material e campañas de promoción e comunicación

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Ribadeo (Representante) Concello de Cedeira Concello de Burela
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Concellos
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
07/11/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
16
Anualidades: 
2016-2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

Ribadeo (Lugo)

Cedeira (A Coruña)

Burela (Lugo)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
149.808,57 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
149.808,57 €
Total axuda pública aprobada (€): 
118.991,00 €
% Subvención: 
79,4
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
101.142,35
FEMP (%): 
85
CA (€): 
17.848,65
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0,25
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
100
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Establecer a creación de produtos da natureza baixo unha imaxe común asociada ao territorio que abarca o proxecto, especialmente xeolóxicos e valorización do territorio como espazo natural emblemático.

- Establecer programas de formación e educación medioambiental, así como o establecemento de medidas de xeoconservación.

 -Promover iniciativas innovadoras no ámbito do turismo de natureza que contribúan ao desenvolvemento socioeconómico e benestar do territorio.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Creación dun turismo diferenciado, utilizando a xeodiversidade do territorio como fío condutor. Neste sentido tódalas medidas e accións que se desenvolven estarán orientadas a aproveitar as sinerxías de riqueza do patrimonio xeolóxico e paisaxístico presente nos municipios promotores, cara a creación dunha marca e estratexia de turismo sustentable.

- Valorización integral do patrimonio ambiental e reforzo da súa identidade con especial importancia da xeodiversidade, buscando a preservación, concienciación e tamén a sensibilización dos axentes sociais, cidadanía e visitantes na necesidade do coidado do medio.

-Creación e consolidación dunha imaxe de territorio, apoiándose no potencial diverso dende unha perspectiva unificadora asociada á súa paisaxe e xeodiversidade litoral dos municipios de Cedeira, Burela e Ribadeo.

-Promoción do desenvolvemento sostible do territorio a través da incorporación de técnicas baseadas na calidade das visitas e na instauración de procedemento baseados en procesos interpretativos cara a profundizar na relación do patrimonio cos seus visitantes.

-Formación, sensibilización e creación de redes de traballo no territorio capaces de potenciar e sensibilizar sobre as posibilidades do turismo de natureza e significativamente do xeoturismo no territorio.

Principais actividades do proxecto: 

- Posta en marcha de xeorutas interpretadas nos tres concellos.

- Mapeo e inventario do patrimonio e recursos e guía xeolóxica da zona.

- Creación de contidos de 9 itinerarios xeolóxicos interpretados, 3 en cada concello.

- Creación dunha plataforma turística web e aplicación móbil que recolla os recursos turísticos integrais dos concellos participantes.

- Accións de formación dirixidas á cidadanía e ao sector turístico.

-Establecemento de programas de formación e educación medioambiental.

- Accións de promoción e comunicación.

- Establecemento do programa “Terra Viva”.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

3. Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono.

4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.

6 .Fomento da cooperación

 

Obxectivo específico da EDLP: 

2.2 Crear e consolidar unha imaxe de marca do territorio A Mariña-Ortegal.

3.1 Dotarse de novos instrumentos que garantan un maior coidado do medio natural e mariño.

4.1 Aumentar o patrimonio marítimo costeiro recuperado e posto en valor.

6.1 Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do territorio do GALP para reforzar a sinerxía e o establecemento de redes, na mellora dos diferentes sectores e no desenvolvemento das zonas pesqueiras.

 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)