Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Innovacións en hixiene, seguridade e protección dos recursos marisqueiros

A Confraría de Pescadores de Ribadeo pretende mellorar o crecemento económico do seu sector pesqueiro e marisqueiro, potenciando a loita contra a pesca ilegal (furtivismo) e mellorando as condicións hixiénico-sanitarias; adquirindo o seguinte equipamento:

Un visor nocturno que será utilizado polos vixilantes da Confraría e pola Agrupación de Mariscadores/as de percebe a pe desta confraría para as vixilancias nocturnas nos bancos marisqueiros do ámbito territorial desta entidade.
Unha máquina hidrolavadora de alta presión que servirá para mellorar a eficacia dos procedementos de limpeza e desinfección no  interior da lonxa, que actualmente se realiza de maneira manual.
Instalación dun sistema de vídeovixilancia C.C.TV que facilitará a seguridade dentro da lonxa.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Ribadeo
Datos de interese: 
Organización de Pescadores
Perfil empresarial: 
http://www.cofradiaribadeo.org/
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
23/07/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
3
Anualidades: 
2020
Data fin de execución: 
31/12/2020
Ámbito de aplicación: 

Ribadeo (Lugo)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
8.692,92 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
7.184,23 €
Total axuda pública aprobada (€): 
7.184,23 €
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
6.106,60 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
1.077,63€
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
1
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
  • Mellora e crecemento económico do sector pesqueiro e marisqueiro.
  • Loita contra a pesca ilegal (furtivismo)
  • Mellora das condicións hixiénico-sanitarias.
  • Seguridade no acceso ás instalacións desta entidade.
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 
  • Seguridade alimentaria dos produtos pesqueiros
  • Mellora das condicións hixiénico-
  • Incremento da competitividade no mercado da lonxa e os produtos que comercializa.
  • Incremento de control e vixilancia nos accesos.
  • Mantemento de 1 ETC.
Principais actividades do proxecto: 

Vaise adquirir o equipamento necesario: un visor nocturno que será utilizado polos vixilantes da Confraría e pola Agrupación de Mariscadores/as de percebe a pe desta confraría para as vixilancias nocturnas nos bancos marisqueiros do ámbito territorial desta entidade. As vixilancias dos bancos marisqueiros en baixamar son organizadas mes a mes e contemplan vixilancias diurnas por semana e as fins de semana e vixilancias nocturnas nas semanas de mareas vivas. Unha máquina hidrolavadora de alta presión que servirá para mellorar a eficacia dos procedementos de limpeza e desinfección no  interior da lonxa, que actualmente se realiza de maneira manual; esta máquina será utilizada para a limpeza do so, paredes e teito da cámara refrixeradora, para a limpeza da área da lonxa dedicada á exposición  e venda dos produtos pesqueiros(incluíndo as mesas e as caixas), para a limpeza do interior do vehículo isotermo utilizado para o  transporte dos recursos marisqueiros dende o punto de captura ata a lonxa, e outras superficies reflexadas no Plan de Limpeza e Desinfección, incluído dentro do manual APPCC da lonxa. Instalación dun sistema de vídeovixilancia C.C.TV que facilitará a seguridade dentro da lonxa; faise imprescindible o control de acceso á cámara refrixeradora como un procedemento de defensa alimentaria, xa que é o lugar onde se almacenan os produtos pesqueiros, así como o control para un uso eficiente do xeo por parte das persoas asociadas a esta entidade.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1.Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.Consolidasr o posicionamento do produto pesqueiro da Mariña-Ortegal

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)