Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRESENTACIÓN DO PROXECTO DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN TURÍSTICA CONXUNTA DO TERRITORIO DO GALP A AMRIÑA-ORTEGAL

PRESENTACIÓN DO PROXECTO DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN TURÍSTICA CONXUNTA DO TERRITORIO DO GALP A AMRIÑA-ORTEGAL

Na sede do Galp A Mariña-Ortegal, na Confraría de Pescadores de Celeiro-Viverio, tivo lugar a presentación do Plan de Dinamización Turística Conxunta do Territorio da Mariña – Ortegal, que ten como obxectivo principal promover proxectos conxuntos entre axentes do mar e do turismo para alcanzar un maior posicionamento do territorio como destino sustentable e mariñeiro e poñer en valor todo o patrimonio natural e cultural vinculado ao mar.

Nunha primeira etapa contemplase unha primeira fase de divulgación do mesmo e a creación dunha Rede de Axentes do Sector turístico e pesqueiro do territorio.