Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal para proxectos produtivos

Detectado un erro de cálculo na avaliación dun dos proxectos produtivos, a Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, en xuntanza celebrada o día 3 de maio de 2019, acordou emendar a proposta de resolución de proxectos produtivos, quedando esta como se pode ver no documento adxunto:

/sites/default/files/proposta_de_resolucion_definitiva_x.d._emendada_para_publicar_ok_asinada.pdf

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles, contados dende a data da súa publicación.

A proposta de resolución de proxectos non produtivos e desestimados, queda como estaba e foi publicada en data 12 de abril de 2019, xa que non houbo modificación algunha