Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 2ª fase de adxudicación da convocatoria de 2019

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal en xuntanza celebrada o 26 de setembro de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta:

https://www.dropbox.com/s/2q1z88296dmt9xj/proposta%20resoluci%C3%B3n%20provisional%20x.d_web.pdf?dl=0

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de Bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles, contados dende a data da súa publicación. No caso de non haber alegacións no prazo indicado, esta proposta pasará a ser definitiva, segundo o establecido no artigo 24.4 da Orde de Bases das axudas.