Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 2ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria de 2020

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal en xuntanza celebrada o día 1 de outubro de 2020, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta.

https://www.dropbox.com/s/xk6em5za5cr6cah/proposta%20resoluci%C3%B3n%20p...

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación. No caso de non haber alegacións no prazo indicado, esta proposta pasará a ser definitiva, segundo o establecido no artigo 24.4 da Orde de bases das axudas.