Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servizos Lidar e Ortofográficos para estudio do medio natural e mariño

Proxecto co se pretende dotar a empresa da tecnoloxía innovadora de escáneo de alta precisión para poder ofertar servizos de estudo e coñecemento do medio natural litoral, do patrimonio e dos recursos biolóxicos.

A tecnoloxía LIDAR, e un sistema activo de detección remota que permite obter información tridimensional mediante un escáner láser aerotransportado. A súa toma de datos de alta resolución ten amplas aplicacións en diversos campos. Este servizo permite optimizar esforzos e recursos respecto do inventariado clásico, xa que permite obter unha alta precisión e eficiencia en amplas áreas xeográficas, evitando erros de mostraxe e reducindo custos por superficie.

Datos xerais
Acrónimo: 
LIDAR
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Topcad Ingeniería, S.L.
Datos de interese: 
http://www.topcadingenieria.com
Perfil empresarial: 
Empresa privada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
11/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
28
Anualidades: 
2016
Data fin de execución: 
26/12/2016
Ámbito de aplicación: 

Ribadeo (Lugo)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
416.800,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
359.507,68 €
Total axuda pública aprobada (€): 
179.753,84
% Subvención: 
50
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
152.790,76
FEMP (%): 
85
CA (€): 
26.963,08
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
1
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Posibilitar un aproveitamento sostible dos recursos mariños.

- Dotarse de novos instrumentos que estuden o medio natural e mariño para un maior coidado, apoiando a consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a transferencia de coñecemento.

- Aumentar o patrimonio marítimo costeiro recuperado e posto en valor

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

-Estímase un incremento no valor da produción dos promotores ao ofrecer os servizos contratados e un aumento indirecto do rendemento ou aproveitamento dos recursos mariños por parte dos contratantes ao empregar os ditos servizos.

- Coa realización destes servizos contribuirase ao mantemento e a creación de emprego a tempo completo e a realización de actividades de formación de técnicos cualificados contribuíndo aos principios de igualdade entre homes e mulleres e non discriminación.  Crearase un emprego temporal por conta allea (1 ETC) e será unha muller.

Principais actividades do proxecto: 

- Adquisición do equipo.

- Formación do persoal.

- Posta en funcionamento.

- Accións de difusión e publicidade.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación a innovación e o fomento do emprego.

3. Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións.

Obxectivo específico da EDLP: 

2.1. Conseguir un modelo organizativo e innovador de desenvolvemento do sector pesqueiro na Mariña-Ortegal que garanta unha pesca e un aproveitamento sostible dos recursos mariños.

3.1. Dotarse de novos instrumentos que garantan un maior coidado do medio natural e mariño.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)