Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proceso de Selección e Contratación de Persoal Técnico do GALP A Mariña-Ortegal

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).
As condicións e requisitos pódense consultar nas bases que regularán este proceso de selección, que estarán dispostas na páxina web https://galp.xunta.gal/, ou chamando ao teléfono: 986 50 71 22 en horario de 08:00 a 15:00 horas de luns a venres.
As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende a última publicación nos medios indicados na Base 4.1, debendo realizarse segundo o modelo que se xunta como Anexo I ás Bases, nas oficinas de ADM ASESORES, sito en Avda Agustín Romero, 1-1º de Vilagarcía de Arousa, en horario de luns a venres, de 08:00 a 15:00 horas; ou ben, por correo electrónico dirixido á dirección: egg@admasesores.com

Anuncio contratación: /sites/default/files/anuncio_seleccion_persoal.pdf

Bases de selección: /sites/default/files/bases_seleccion_persoal_1.pdf

Anexo I:/sites/default/files/anexo_i_4.doc

Convenio Colaboración_Consellería-GALP:/sites/default/files/convenio_colaboracion_conselleria-galp_a_marina-ortegal.pdf

Estatutos GALP A Mariña-Ortegal: /sites/default/files/estatutos_galp_a_marina-ortegal.pdf

EDLP: /sites/default/files/edlp.pdf

Programa Operativo FEMP: https://www.mapa.gob.es/va/pesca/temas/fondos-europeos/programaoperativocompleto151106versionaprobada_tcm39-290403.pdf

Criterios de selección concesión axudas FEMP: https://www.mapa.gob.es/va/pesca/temas/fondos-europeos/criterios-de-seleccion_enero-2018_aprobadocds_tcm39-439595.pdf